Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Târgu Mureş

HOME Contact
Prezentare
Proiecte
:.. Optima
:.. Artterapia
:.. Integra
:.. Simfonia culorilor
Ofertă
Activităţi
Dotare
Rapoarte

Proiectul ARTTERAPIA

SCOPUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea conştiinţei şi a educaţiei copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, a acceptării de şanse egale pentru toţi, fără diferenţe de manifestare comportamentală sau verbală.
Diversificarea serviciilor de terapie a copiilor cu nevoi speciale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
A) OBIECTIVE GENERALE:
1. Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între copii şi între copii şi adulţi;
2. Schimbarea imaginii şcolii speciale în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate;
3. Dezvoltarea stimei de sine copiilor cu nevoi speciale prin activitati variate;
4. Stabilirea relaţiilor de prietenie între copiii cu diferite tipuri de deficienţe;
5. Diminuarea frecvenţei tulburărilor de comportament şi a comportamentelor deviante a elevilor din şcolile speciale si nu numai;
B) OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin artterapie;
2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, sentimente, prin limbajul literar, plastic, artistic etc 3
3. Organizarea activităţilor în funcţie de calendarul propus;
4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între şcoli.
5. Antrenamentul cadrelor didactice în utilizarea cromoterapiei, meloterapiei, dramaterapiei, aromoterapiei, terapiei ocupaţionale etc în recuperarea copiilor;

6. Acordarea şanselor de aplicare a artterapiei şi pentru copiii cu dizabilităţi pe plan naţional.