Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Târgu Mureş

HOME Contact
Prezentare
Proiecte
:.. Optima
:.. Artterapia
:.. Integra
:.. Simfonia culorilor
Ofertă
Activităţi
Dotare
Rapoarte

Proiectul INTEGRA

Obiectivul general al proiectului INTEGRA-Serviciu ambulator pentru recuperare şi integrare şcolară constă în demararea unei game de servicii educaţionale de specialitate şi modele de bună practică pentru copii cu nevoi speciale şi copii preşcolari din învăţământul de masă care au riscul crescut pentru apariţia diferitelor tulburări / întârzieri de dezvoltare, cât şi persoanelor care se ocupă de creşterea şi educarea acestor copii.

Activităţile derulate:

  • pregătirea şi realizarea materialelor necesare desfăşurării ativităţilor;
  • selecţia copiilor- activităţi de screening;
  • evaluarea complexă a copiilor incluşi şi realizarea planurilor individuale de intervenţie;
  • implementarea planurilor de intervenţie;
  • activităţi de “snoozelen”;
  • activităţi de consiliere pentru părinţi şi cadre didactice;
  • reevaluare şi monitorizare a evoluţiei copiilor;
  • realizarea unui pliant/ material informativ şi a unui ghid de bune practici ;
  • activităţi de diseminare;
  • program recreativ/spectacol cu beneficiarii proiectului cu expoziţie de produse realizate de copii ;