Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Târgu Mureş

HOME Contact
Prezentare
Proiecte
:.. Optima
:.. Artterapia
:.. Integra
:.. Simfonia culorilor
Ofertă
Activităţi
Dotare
Rapoarte
  edu
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013   OIPOSDRU CENTRUL
SCOLAR PENTRU
EDUCATIE
INCLUZIVA NR.2 TG. MURES

Investeste în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Proiectul OPTIMA

Cu ocazia lansării apelului naţional de către Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  institutuţia noastră, a depus o cerere de finanţare pe axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie fiind 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională ”.
Cererea de finanţare „Centrul de formare a cadrelor didactice din învăţământul special şi instituţii integratoare „OPTIMA”” a fost aprobată în data de 05.02.2009 cu numărul de identificare al contractului POSDRU/19/1.3/G/5628.

          Prin derularea proiectului ne-am propus următoarele obiective:

  • Oferirea unor cursuri de formare destinate imbunătăţirii aptitudinii cadrelor didactice de a utiliza metode noi de predare – învăţare – recuperare centrate pe copil, îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice si a altor categorii de personal din educaţie si formare profesionala, inclusiv crearea oportunităţilor de cariera si menţinerea în cariera didactica a tinerilor absolvenţi.
  • Realizarea unor cursuri de formare in vederea obţinerii unor specialişti de înaltă calificare si implicit creşterea calităţii învăţământului centrat pe elev, in concordanţă cu cerinţele sistemului de învăţământ european, prin formarea personalului în terapii specifice de către formatori internaţionali. Aceste terapii sunt aplicate cu succes în Uniunea Europeană.
  • Participarea grupului ţinta la cursurile de formare oferite, va avea ca finalitate deschiderea către nou, flexibilitate, empatie şi o puternica dorinţa profesională şi personală.
  •  Facilitarea accesului egal şi neîngrădit de formare continuă a cadrelor didactice din sistemul de invăţământ special şi integrator, incluzând şi persoane cu acces limitat la servicii de formare continuă, rezidenţi în zone rurale, greu accesibile până la demararea proiectului.

                  Durata proiectului este de 24 luni, perioadă în care se vor derula 17 cursuri de formare şi o conferinţă finală de bilanţ al Centrului de formare a cadrelor didactice din învăţământul  special şi instituţii integratoare OPTIMA.
                   Prin parteneriatul semnat cu C.C.D. Mureş se asigură continuitatea proiectului formând specialişti în aceste terapii asigurăm viabilitatea terapiilor pe termen lung.
                  Acest proiect se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş, care asigură 2% din valoarea eligibilă a acestui proiect.

                  Prin derularea acestui proiect se va acoperi necesitatea pregătirii unor specialişti cu înaltă calificare în domeniile psihodiagnozei speciale, intervenţiei recuperativ-terapeutice pentru persoanele cu dizabilităţi, consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru copii cu nevoi speciale, contribuind astfel la creşterea numărului de ore de pregătire profesională şi a participanţilor la formare profesională, implementând soluţii de modernizare a învăţământului , venite în sprijinul reformei acesteia. Prin noile cursuri de formare se estimează o trecere foarte rapida la optimizarea procesului educaţional.

ANUNŢURI PUBLICITARE

Servicii de internet
Servicii de furnizare echipament audiovizual
Servicii de furnizare laptop-uri
Servicii de furnizare cartuşe toner şi hârtie copiator
Servicii tipografice

 

Apel de lansare general
Apel de lansare Cursul de formare TEACCH
Apel de lansare Cursul de formare Sindromul deficitul de atenţie
Apel de lansare Cursul de formare Terapii cognitiv comportamentale la copiii cu tulburări neuro-psihice ABA – nivel 1
Apel de lansare Cursul de formare: Terapie de integrare senzoriala AYRES
Apel de lansare Cursul de formare Tulburari de conduita si anxietate
Apel de lansare Cursul de formare Terapii cognitiv comportamentale la copiii cu tulburări neuro-psihice ABA – nivel 2
Apel de lansare Cursul de formare ca mentori în pedagogie
Apel de lansare Cursul de formare teoretică si practică specifică în interventia copiilor cu autism –PECS- nivelul 1
Apel de lansare Cursul de formare TIC
Apel de lansare Cursul de formare Kinetoterapia în terapia educaţională complexă şi integrată
Apel de lansare Cursul de formare PECS nivelul II
Apel de lansare Cursul de formare "Învata limba engleza"
Apel de lansare Cursul de formare "ABA – modul 3"
Apel de lansare Cursul de formare "Educatie pentru sanatate"
Apel de lansare Cursul de formare "Imaturitate scolara"
Apel de lansare Cursul de formare "Terapie ocupationala"
Conferinţa internaţională de bilanţ a “Centrului de formare a cadrelor didactice din invăţământul special şi instituţii integratoare OPTIMA”
Comunicat de presă finalizare proiect

IMPORTANT! Criteriile de selectie a beneficiarilor cursurilor de formare:

  • dosar de înscriere complet, realizat pe baza apelului de înscriere;
  • aspectul dosarului de înscriere;
  • perspectiva continuitatii si a aplicarii cunostintelor dobândite în cadrul cursului;
  • corespondenta procentuala a grupului tinta propusa în proiect
  • seriozitatea manifestata la cursurile anterioare- dupa caz.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României