Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Târgu Mureş

HOME Contact
Prezentare
Proiecte
:.. Optima
:.. Artterapia
:.. Integra
:.. Simfonia culorilor
Ofertă
Activităţi
Dotare
Rapoarte

Proiectul SIMFONIA CULORILOR

SCOPUL PROIECTULUI:

  • Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor
  • Însuşirea unor tehnici specifice de pictură, desen, colaj, modelj
  • Respectarea, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  • Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
  • Formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile străbune, de responsabilitate faţă de ele
  • Stimularea activităţii în grup;
  • Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între copiii cu CES şi  copiii din învăţmântul public, între copii şi adulţi;
  • Să interpreteze corect şi expresiv cântecele din cadrul momentelor artistice;
  • Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii, serbări;
Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate